Személyes adatok feldolgozása és az alany tájékoztatása

A személyes adatok védelmének feltételei

I. Alap rendelkezések

A személyes adatok feldolgozói a § 5 betű. o) sz. Törvény szerint 18/2018 a személyes adatok védelméről szóló előírások szerint  (továbbá csak „Törvény“) a Hana Group s.r.o.társaság, statisztikai számjel: 45883173, Riečna 192, 951 07 Malý Cetín telephellyel (továbbá csak: „üzemeltetőľ“).
Az üzemeltető adatai:

Cím: Riečna 192, 951 07 Malý Cetín
E-mail: info@hanashop.hu
Telefon: +36 702 245 006

Személyes adat bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

II. A személyes adatok védelmének forrásai és kategóriái

Az üzemeltető feldolgozza az Ön által megadott személyes adatokat vagy a megrendelés során szerzett személyes adatokat. Az üzemeltető feldolgozza az Ön azonosító és elérhetőségi adatait és a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat.

III. A személyes adatok feldolgozásának törvényi oka és célja

A személyes adatok feldolgozásának törvényi oka a szerződés teljesítése Ön és a szolgáltató között a § 13 bekezdés, 1 pont. b) törvény szerint, az üzemeltető érdeke a közvetlen marketing szolgáltatása (legfőképp a kereskedelmi hirdetések és hírlevelek küldése) § 13 bekezdést. 1 pont. f) törvény szerint, a hozzájárulása az adatok feldolgozásához közvetlen marketing célra (legfőképp a kereskedelmi hirdetések és hírlevelek küldése) § 13 bekezdést. 1 pont. a) törvény szerint, olyan esetben, ha a vásárló nem adott le termék / szolgáltatás rendelést. A személyes adatok feldolgozásának célja a megrendelés intézése és a jogok és kötelezettségek gyakorlása a szerződés alapján Ön és a szolgáltató között, a megrendeléshez szükséges személyi adatok (név, cím, telefon), e személyes adatok szükségesek a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez. E személyes adatok nélkül nem lehetséges a szerződés megkötése és teljesítése, kereskedelmi hirdetések küldése és egyéb marketing tevékenységek végzése.   Az üzemeltető által automatikus döntés keletkezik a 28. § törvény szerint. Ilyesféle feldolgozással Ön beleegyezett.

IV. A személyes adatok megőrzésének ideje

Az üzemeltető megőrzi a személyes adatokat az Ön és az üzemeltető közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ideig, valamint a szerződéses kapcsolatokból eredő követelések gyakorlását (a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 15 évig) gyakorolja marketing célra addig, amíg a személyes adatok feldolgozásának engedélyezése visszavonásra kerül, legfeljebb 3 évig, ha a személyes adatok beleegyezéssel lettek feldolgozva. Miután a személyes adatok megőrzési ideje lejárt, az üzemeltető törli a személyes adatokat.

V. A személyes adatok fogadói (az üzemeltető alvállalkozói)

A személyes adatok fogadói, olyan személyek, amelyek

Részesei a termékek kézbesítésénél / szolgáltatásoknál / a szerződés alapján megvalósított fizetések

A webáruház üzemeltetéséhez biztosított szolgáltatások és a további szolgáltatások a webáruház üzemeltetésével kapcsolatban,
marketing jellegű szolgáltatások biztosítása,

- az adóigazgatási azonosításra alkalmas bizonylatok könyveléséhez a szerződéssel és az általános kötelező törvényi rendelkezésekkel megfelelően:
- név, vezetéknév, rang,
- postai cím,
- számlázási cím,
- email cím,
- telefon,
- adatok a számlavezető bankról,

- adatok az intéző betöltéséről.
Az üzemeltetőnek nem áll szándékában átadni a személyes adatokat harmadik személynek, harmadik államba (az EÚ államain kívül), sem pedig nemzetközi szervezeteknek.

VI. Az Ön jogai

A törvényi feltételek szerint:
joga van a személyes adatok hozzáféréséhez a § 21 Törvény szerint, 
joga van a személyes adatok helyesbítésére a § 22 Törvény szerint, az adatok feldolgozásának korlátozására a § 24 Törvény szerint, 
joga van a személyes adatok törlésére a § 23 Törvény szerint, 

joga van a személyes adatok feldolgozásának kifogásolására § 27 Törvény szerint, 
joga van a személyes adatok hordozására a § 26 Törvény szerint, 
joga van visszavonni a beleegyezését a személyes adatok feldolgozásához, levél vagy elektronikus formában az üzemeltető címére küldve, amely e feltételek III. Cikkében található.

Továbbá, joga van panaszt tenni a Személyes adatok védelmezésének hivatalában olyan esetben, ha úgy véli, hogy az Ön jogai a személyes adatok védelménél sértve lettek.

VII. A személyes adatok védelmének feltételei

Az üzemeltető jelenti, hogy megtett minden szükséges technikai és szervezési intézkedést a személyes adatok védelme érdekében.
Az üzemeltető technikai intézkedéseket tett az adattárházak (felhasználónév, jelszó, vírusölő és tűzfal) és a személyes adatok tárolására papírformában (zárt helyiségben).
Az üzemeltető jelenti, hogy a személyes adatokhoz csak az erre jogosult személyek férhetnek hozzá.

VIII. Végső rendelkezések

A rendelés elküldésével webáruházunkban megerősíti, hogy tájékoztatva volt a személyes adatok védelméről szóló feltételekkel és azokat teljes egészében elfogadja.
Ön elfogadja ezeket a feltételeket azáltal, hogy az internetes űrlapon kipipálja a beleegyezését. Ha a beleegyezését megerősíti, elismeri, tájékoztatva van és / vagy ismeri az személyes adatok védelméről szóló feltételeket, és teljes egészében elfogadja őket.
Az üzemeltető jogosult ezeket a feltételeket megváltoztatni. A személyes adatok védelméről szóló új változatot megjeleníti a honlapján, és ezzel egyidejűleg elküldi e feltételek új változatát az Ön által megadott e-mail címre.

E feltételek hatályosak 2018.5.25.-től.

A termék hozzá lett adva a kedvencek listájához
A terméket hozzáadtuk az összehasonlítóhoz