Személyes adatok védelme

Személyes adatok

 • Személyes adatnak minősül egy természetes személlyel kapcsolatba hozható minden adat, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 • Az eladó, mint üzemeltető, aki a személyes adatok megszerzése előtt az érintett személy személyes adatainak feldolgozását előkészíti, a törvény 15. 122/2013 Z. z. a személyes adatok védelméről és bizonyos jogi aktusok módosításáról (a továbbiakban: Személyes Adatvédelmi Törvény) közvetlenül az érintett személynek az érintett személy hozzájárulásának megfogalmazásáig értesíti az érintettet az előírt adatokról.
 • Az eladó ezzel értesíti a vevőt, hogy a 10. bekezdésnek megfelelően 3. cikk b) pontját. 122/2013 Z. z. a személyes adatok védelméről és bizonyos jogi aktusok módosításáról szóló törvény (a továbbiakban: Személyes Adatvédelmi Törvény) értelmében az eladó, mint gazdasági szereplő, a vevői szerződés megkötésekor a vevő személyes adatait az ő beleegyezése nélkül feldolgozza, mivel a vevő személyes adatainak feldolgozását az eladó a vevő kérésére a vevővel kötött szerződéskötést megelőző szerződéskötés és a vevő személyes adatainak feldolgozása olyan vételi szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a vevő a felek egyike. Az üzemeltetőt a Személyes Adatvédelmi Hatóság nyilvántartásba veszi.
 • A szerződő felek megállapodtak, hogy ha a vásárló felhasználó is egyben, a felhasználó köteles a rendelésben megjeleníteni a nevét és keresztnevét, lakhelyét a postai irányítószámot is beleértve, telefonszámát és az email címét. A szerződő felek megegyeztek, hogy ha a vásárló üzletember is egyben, a rendelésben köteles megjeleníteni a cég nevét, székhelyet a postai irányítószámmal, statisztikai számjelet és email címet.
 • A vásárló az adott mező bejelőlésével beleegyezik, hogy az eladó feldolgozza és tárolja a vásárló személyes adatait, legfőképp azokat, amelyek feljebb már említettek, vagy pedig azokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az eladó információkat tudjon küldeni az új termékekről, leárazásokról, illetve akciókról az adott termékekre és elraktározza az adatrendszerben. A vásárló beleegyezik a személyes adatainak feldolgozásába egy bizonyos ideig. Az eladó az adatfeldolgozás céljának teljesülését követően haladéktalanul köteles biztosítani a személyes adatok megsemmisítését. A vásárló a személyes adatok feldolgozásának beleegyezését bármikor visszavonhatja írott formában.
 • A vásárlónak tudomása van arról, hogy a személyes adatait (regisztráció esetén, felhasználói fiókjában vagy a rendelésében) köteles helyesen feltüntetni, valamint a személyes adatainak változásait köteles azonnal bejelenteni.
 • Az eladó megbízhat egy harmadik személyt, mint feldolgozó, a vásárló személyes adatainak feldolgozásánál. Az aktuális adatok a személyes adatok feldolgozóiról itt találhatóak, és a vásárló kérésére el is küldhetőek.
 • A vásárló személyes adatfeldolgozása céljának teljesülésével automatizált módon vagy nyomtatott formában nem automatizált módon történő eléréséhez szükséges feldolgozni.

Az érintett fél jogai

 • Az érintett félnek joga van írott formában kérni az eladótól a következőket:

a) megerősítést a személyes adatok létezéséről;

b) általánosan érthető formában információkat a fél személyes adatainak feldolgozását az adatrendszerben a § 15 bekezdés. 1 betű. szerint a) és e) második és hatodik pont amely a Személyes adatok védelméről szóló jog; a § 28 Törvény a személyes adatok védelméről 5 bekezdés szerinti döntés által az érintett fél jogosult megismerkedni a műveletek feldolgozásával és értékelésével;

c) általánosan érthető formában pontos információkat adni a forrásról, ahonnan az érintett fél személyes adatait szerezte;

d) általánosan érthető formában egy listát a fél személyes adatairól, melyek az adatfeldolgozás tárgyaként szerepelnek;

e) a helytelen, nem teljes, illetve nem aktuális személyi adatok helyesbítését vagy megsemmisítését, melyek az adatfeldolgozás tárgyaként szerepelnek;

f) a személyes adatai megsemmisítését, melyeknek a feldolgozási célja már teljesült; ha az adatfeldolgozás tárgyaként hivatalos papirok szerepelnek, amelyekben személyes adatok találhatóak, kérvényezheti a visszatérítésüket;

g) a személyes adatok megsemmisítését, amelyek az adatfeldolgozás tárgyaként szerepelnek, amennyiben törvényszegésre került sor;

h) a személyes adatok blokkolását a beleegyezés visszavonása okából az érvényességi idő előtt, ha az eladó feldolgozza a személyes adatokat az érintett fél beleegyezésével.

 • Az érintett fél az írott formában leadott kérvény alapján jogosult az eladónál ellenezni a következőket:

a) a személyes adatok feldolgozását, amelyekről úgy gondolja, hogy közvetlen marketing célra lesznek felhasználva a beleegyezése nélkül, és kérvényezni a megsemmisítésüket;

b) a személyes adatok elleni visszaélést, amely megtalálható a § 10 bekezdés 3 betű d) Törvény a személyes adatok védelméről közvetlen marketing célokra postai úton keresztül; vagy pedig

c) a személyes adatokhoz való hozzáférést, feltüntetve a § 10 bekezd. 3 betű. d) Törvény a személyes adatok védelméről közvetlen marketing célokra.

 • Az érintett személy az írásbeli kérelemre vagy személyesen, ha az ügy nem késlekedik, bármikor jogosult a személyes adatok feldolgozására a 10. § 3. bekezdés a), e), f) vagy g) pontjaiban foglaltaknak megfelelően, valódi indokolással vagy a személyes adatok feldolgozásával járó jogosulatlan beavatkozással járó jogait és védett érdekeit; ha a jogi okok nem akadályozzák meg, és bizonyított, hogy az érintett személy kifogása jogszerű, az üzemeltető köteles megtiltani és rendelkezésre bocsátani azokat a személyes adatokat, amelyek feldolgozását az érintett személy haladéktalanul kifogásolja, amint a körülmények ezt lehetővé teszik.
 • Az érintett személy írásbeli kérelmére, vagy személyesen, ha az ügy sürgős is, továbbá joga van az üzemeltetőnél bármikor ellenezni vagy elutasítani, hogy a döntést a szolgáltató, ami lehet neki joghatásokat vagy jelentős hatása, ha az ilyen határozatot adott ki kizárólag az automatikus feldolgozásában személyes adatok. Az érintettnek joga van kérni az üzemeltető határozat felülvizsgálatát által kiadott más módszer, mint a gépi feldolgozás, az üzemeltető köteles eleget tenni a kérésnek az érintett személy, hogy a döntő szerepet a határozat felülvizsgálatát lesz felhatalmazott személy; hogyan vizsgálata és eredményei az üzemeltető tájékoztatja a személyt számított 30 napon belül. Az érintett személy nem rendelkezik e joggal, amennyiben erről külön törvény szabályozza, amely szabályozza intézkedéseket annak érdekében, jogos érdekeit az érintett, illetve ha a szerződéskötést megelőző kapcsolat, vagy fennállása alatt a szerződéses kapcsolatok operátor kiadott egy határozatot, amely megfelel a követelményeknek az érintett személy, vagy ha az üzemeltető a szerződés alapján egyéb megfelelő intézkedéseket hozott az érintett jogos érdekeinek védelme érdekében.
 • Ha az érintett személy alkalmazza a jogi rendelkezést:

a) írásban és kérelmének tartalmából, hogy jogát gyakorolja, a kérelmet e törvény alapján benyújtottnak kell tekinteni; az érintett személyt írásban, elektronikus levélben vagy faxon keresztül kell benyújtani legkésőbb a feladás időpontjától számított három napon belül;

b) személyesen, a jegyzőkönyvben, amelyből világosan ki kell fejezni, hogy ki élt a joggal kapcsolatban, mit követett el, mikor és ki készített jegyzőkönyvet, annak aláírását és az érintett személy aláírását; a jegyzőkönyv egy példányát az üzemeltető az érintett személynek átadja;

c) az a) vagy b) pont szerinti közvetítő esetében köteles a kérelmet vagy a nyilvántartást az üzemeltető részére indokolatlan késedelem nélkül átadni.

 • Ha az érintett személy gyanítja, hogy személyes adatait indokolatlanul feldolgozzák, az érintett személy kérvényt nyújthat be személyes adatvédelmi intézkedés megnyitására.
 • Ha az érintett személy nem jogosult teljes mértékben jogorvoslathoz, jogait törvényes képviselő gyakorolhatja. Ha az érintett személy nem él, az e törvény szerinti jogait egy közeli személy gyakorolhatja.
 • A vevő ismeri az úgynevezett " cookie-kat (sütiket) a számítógépén. A webes böngésző beállításával a vásárlók kézzel törölhetik, blokkolhatják vagy letilthatják az egyes cookie-kat. Az egyes cookie-k is blokkolhatók vagy csak bizonyos webhelyek számára engedélyezettek. További információk találhatók a cookie-politikában.
A termék hozzá lett adva a kedvencek listájához
A terméket hozzáadtuk az összehasonlítóhoz